Wystąpienia publiczne i prezentowanie danych - Broszura 6
27 / 55
Aktualizacja 11
Współpraca w zespole i w środowisku międzynarodowym - Broszura 7